โรงเรียนบ้านหนองไห

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
ตราสัญลักษณ์
นายอัศวิน เชื้อเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image